Ray手記 - Ray
2015-10-27

11月29日的中原葡萄慈善跑嘉年華昨日開記招,除各主辦單位派代表出席外,《五個小孩的校長》導演關信輝同編劇張佩瓊,亦獲邀出席分享,Ray得悉他們同今次的受惠機構香港盲人輔導會頗有淵源。事緣關導演曾在中心播放其作品《流浪漢世界盃》給視障人士欣賞,並配有口述影像旁白,其中一名好開心嘅觀眾當時對佢話,如果有戲院嘅爆谷同汽水就更好了。關導演就為這一句話而非常感動,明白原來一般人眼中頗為普通嘅事物,對視障或失明人士來說,竟是一種奢侈。於是,到關導演套賺人熱淚嘅《五個小孩的校長》今年初公映前,他特別安排在正式嘅電影院搞了一場優先場俾盲人輔導會一班朋友欣賞,並且由他自己親自做口述影像旁白,令視障人士亦可同步欣賞電影嘅內容。關導演講到這段經歷時,眼眶早已濕透,難怪他有淚眼導演之稱。 講開《五個小孩的校長》,關信輝導演同編劇張佩瓊話當日劇本來回改了八次之多,可謂慢工出細貨,唔怪得咁細緻感人,至於籌備中的新作品,關導演話未方便透露內容,但係就與年輕人有關,同樣係勵志故事。 至於今次冠名贊助葡萄慈善跑嘉年華的中原地產及中原薈,出錢又出力,更會資助鼓勵同事參與慈善跑,據聞唔少中原同事已經報咗名,依家正積極練跑,跑步跑數同樣落力。中原地產亞太區總裁黃偉雄話,覺得今次受惠機構香港盲人輔導會的工作好有意義,尤其是口述影像同視障人士圖書館服務,令視障人士可多些接觸社會,人生亦變得積極,他更親身看過一齣配有口述影像嘅電影,看時感受甚深,覺得參與的義工都非常有心。

/136C觀點

中原城市領先指數

廚神

旅遊